Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Minigrant naukowy

Pomoc państwa przedsiębiorcy w czasach kryzysu COVID-19 - nowe spojrzenie na konstytucyjną zasadę równości?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Minigrantu

Kacper Koman

Kacper Koman

kacper.koman@student.uj.edu.pl

 

Absolwent kierunku Prawo i student III roku Prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W czerwcu 2022 r. obronił pracę magisterską zatytułowaną "Skarga na wyrok sądu odwoławczego w procedurze karnej. Sześć lat obowiązywania" przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej, prof. UJ w Katedrze Postępowania Karnego UJ.

Współautor publikacji dydaktycznych i artykułów z zakresu prawa konstytucyjnego, uczestnik konferencji naukowych z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego.

Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności relacje pomiędzy prawem karnym a konstytucyjnymi prawami i wolnościami jednostki oraz praktyczne aspekty procedury karnej, gwarantujące sprawiedliwe i efektywne przeprowadzenie procesu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współautor Minigrantu

Ziemowit Syta

Ziemowit Syta

 

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W czerwcu 2022 r. obronił pracę magisterską pt. "Kontrola przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z prawem przebiegu procesu ustawodawczego" przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Florczak-Wątor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ.

Współautor oraz autor publikacji dydaktycznych i artykułów, a także uczestnik konferencji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego.

Jego zainteresowania naukowe obejmują ustrój Stanów Zjednoczonych oraz sądownictwo konstytucyjne, zwłaszcza zasady postępowania przed polskim TK.