Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawowe informacje

Minigrant pn. "Pomoc państwa przedsiębiorcy w czasach kryzysu COVID-19 - nowe spojrzenie na konstytucyjną zasadę równości? Studium przypadku" został zrealizowany w okresie od czerwca 2021 r. do kwietnia 2022 r. Zakresem zainteresowania badaczy, z uwagi na niezwykle obszerną materię tematu, uczyniono pierwszą falę pandemii (okres od marca do czerwca 2020 r.)

Przeprowadzone badania nakierowane były przede wszystkim na sprawdzenie, czy pomoc publiczna kierowana do przedsiębiorców spełniała konstytucyjny wymóg zapewnienia równości wobec prawa.

Wyniki badań zostały zamieszczone i opisane w przygotowanym Raporcie, stanowiącym dwujęzyczne podsumowanie zgromadzonego materiału, wniosków i postulatów.

Finansowanie minigrantu zostało zapewnione przez Priorytetowy Obszar Badawczy Society of the Future działający na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości.Uczelnia Badawcza.