Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Minigrant naukowy

Pomoc państwa przedsiębiorcy w czasach kryzysu COVID-19 - nowe spojrzenie na konstytucyjną zasadę równości?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis badań

Badania prowadzone były w podziale na 6 etapów (zadań):

  1. ustalenie krajowych regulacji prawnych wprowadzających ograniczenia w obszarach objętych Minigrantem,
  2. ustalenie krajowych i unijnych form wsparcia kierowanych do przedsiębiorców celem powstrzymania negatywnego wpływu ustanowionych obostrzeń na prowadzoną działalność gospodarczą,
  3. prawna analiza organiczeń,
  4. prawna analiza form wsparcia,
  5. prawnoporównawcza analiza ograniczeń i form wsparcia w innych, wybranych krajach Unii Europejskiej,
  6. społeczna analiza ograniczeń oraz form wsparcia przy udziale przedsiębiorców.