Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Minigrant naukowy

Pomoc państwa przedsiębiorcy w czasach kryzysu COVID-19 - nowe spojrzenie na konstytucyjną zasadę równości?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analiza prawnoporównawcza

Republika Federalna Niemiec i Republika Czeska

Pandemia jako zjawisko ponadnarodowe objęła swoim zasięgiem w sposób oczywiste również kraje inne niż Polska. W ramach prowadzonych badań Autorzy postanowili więc w zarysie przeanalizować, a następnie skonfrontować z polskim wzorcem metody podejścia do reagowania na kryzys wywołany koronawirusem w dwóch państwach Unii Europejskiej – Niemczech oraz Czechach. Powodem, który stał za wyborem tych właśnie dwóch krajów był fakt ich bezpośredniego sąsiedztwa z Polską oraz stosunkowo zbliżone doświadczenia na płaszczyźnie występowania kolejnych fal epidemii.

Raport przedstawia charakterystyki wprowadzanych ograniczeń, a także stanowionych środków pomocowych w tych dwóch krajach Unii Europejskiej. Dokonane opracowanie nie ma charakteru wyczerpującego, gdyż analiza prawnoporównawcza nie była głównym celem Minigrantu.