Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Minigrant naukowy

Pomoc państwa przedsiębiorcy w czasach kryzysu COVID-19 - nowe spojrzenie na konstytucyjną zasadę równości?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analiza historyczna

Analiza historyczna objęła swoim zakresem formy reakcji władz publicznych w Rzeczypospolitej na kryzysy następujące od roku 1997 r., począwszy od powodzi z lipca 1997 r.  poprzez katastrofy naturalne występujące w roku 2001 i 2010, a także inne zdarzenia kryzysowe, których doświadczali mieszkańcy Polski.

Autorzy badali zarówno prawne podejście do sposobu zarządzania tymi zdarzeniami, jak również wyciągane przez władze wnioski z ich występowania. Zagadnieniu analizy historycznej poświęcono osobną część publikacji.